Законодавство
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЛНАУ"

На головну Доступ до публічної інформації Контакти... ...Ліцензія АE №636137 від 27.04.2015
На головну
 
 
Календар
«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Архів новин
Жовтень 2018 (5)
Вересень 2018 (9)
Серпень 2018 (4)
Липень 2018 (4)
Червень 2018 (11)
Травень 2018 (18)
 
Луганський національний аграрний університет

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Урядова горяча лінія
 
Ключевые теги:
 
Slam Camp в КТЛНАУ, іноземна святкова їжа, Абітурієнту 2012 - Нова спеціальність, бінар земправо, Боротьба з тютюнопалінням, день волонтерства, Колодій (Масляна), КОНКУРС СНЕГОВЫХ ФИГУР, мандрівка Євросоюзом, Ми-здорове покоління, Новорічна дискотека, Новорічна казка, Світ чистої води, Ярмарок професій
 

 
Лабораторний корпус


ОГОЛОШЕННЯШановні відвідувачі, для розміщення оголошень, звертайтесь до студкому або надсилайте їх адмиіністрації ...
флаг

виставка НМЦ
 

Завантажити оригінал вимог з додатками (зразками):poryadok_z_dod.docx [85,84 Kb] (cкачиваний: 0)

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

“Педагогічні інновації”

 

1.     Загальні положення

 

1.1.          Конкурс «Педагогічні інновації»  (далі – конкурс) проводить                    Науково-методичний центр “Агроосвіта”.

1.2.          Мета конкурсу: виявлення та підтримки  творчої  педагогічної діяльності працівників та студентів аграрних технікумів і коледжів, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців. 

 
2.     Завдання конкурсу

 

2.1.          Реалізація державної політики з питань освіти в Україні.

2.2.          Залучення широкого кола педагогів до створення сучасних форм і методів навчання і виховання.

2.3.          Пошук і підтримка творчих педагогів, сприяння впровадженню їх методичних інновацій.

2.4.          Створення інформаційного банку методичних ідей, освітнього простору, який об’єднує педагогічних працівників для акумуляції сучасних інноваційних педагогічних технологій.

2.5.          Сприяння обміну педагогічним досвідом між викладачами.

2.6.          Залучення студентської молоді та викладачів до творчої діяльності в урізноманітненні та збагаченні форм і методів організації освітнього процесу.

2.7.          Пропагування національної культури та самобутнього мистецтва українського народу.

3.     Учасники конкурсу

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь викладачі, вихователі, бібліотекарі, майстри практичного (виробничого) навчання, інші педагогічні працівники та студентська молодь аграрних технікумів і коледжів.

3.2. Учасниками конкурсу може бути як один автор творчої роботи, так і група авторів.

 

4.     Керівництво конкурсом

 

4.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює центральний оргкомітет, створений в НМЦ “Агроосвіта” (додаток 1).

4.2. Загальну координацію конкурсом здійснює лабораторія педагогічних інновацій, функціями якої є інформаційне та організаційне забезпечення конкурсу, консультування учасників, прийом та систематизація конкурсних матеріалів за номінаціями, створення тематичних виставок, випуск і розповсюдження інформаційних матеріалів конкурсу.

4.3. Конкурс проводять у два етапи:

 • відбірковий (у навчальному закладі) – до червня поточного року;
 • заключний (у “НМЦ “Агроосвіта”) – до грудня поточного року.

4.4. Для організації та проведення відбіркового  етапу конкурсу створюються організаційний комітет і конкурсна комісія, головою яких є керівник навчального закладу.

4.5. До складу організаційного комітету та конкурсної комісії включають заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових (предметних) комісій, методистів, досвідчених викладачів.

4.6. Організацію та проведення заключного етапу конкурсу здійснює центральний оргкомітет і конкурсна комісія (додаток 2).    

 

5.     Організація та проведення конкурсу

 

5.1.          У конкурсі беруть участь творчі роботи за напрямами:

 • методичні матеріали;
 • художньо-естетична творчість.

5.2.          Конкурсні методичні матеріали змагаються у номінаціях:

 • сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни (друковані творчі роботи, які включають усі складові комплексу);
 • сучасний навчальний посібник (підручник) (друковані творчі роботи);
 • електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронні навчально-методичні комплекси з дисципліни, електронні посібники (підручники), ресурси для самостійної роботи студентів у гіпертекстовому середовищі тощо);
 • освітній веб-сайт викладача;
 • сучасні засоби унаочнення (мультимедійні презентації, відеосупровід занять, відеолекції, буктрейлери, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях тощо);
 • навчальні відеофільми (відзняте власноруч авторське відео, компоноване відео);
 • інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування (комплекси методичного забезпечення різних видів практик (навчальна, виробнича, переддипломна), електронні практикуми, робочі зошити для лабораторних і практичних робіт, звіти-щоденники, методичні рекомендації з виконання курсових (дипломних) робіт тощо);
 • інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни;
 • інноватика в організації виховної роботи;
 • педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (педагогічні, методологічні дослідження);
 • інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій;
 • профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця, зв’язки з виробництвом (бізнесом) та випускниками.

5.3. Творчі роботи за напрямом “Художньо-естетична творчість” систематизують за розділами експозицій Музею українського костюма та української писанки: український костюм, українські писанки, весільне вбрання та весільні рушники, обереги, самобутнє мистецтво сьогодення (краєзнавство, народознавство, українські звичаї та обряди, писанкарство, живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, вишивка, плетіння, інкрустація, карбування, музичні та художні твори тощо, які досліджені, виготовлені або створені студентами на заняттях предметних гуртків, гуртків художньої творчості тощо під керівництвом педагогічних працівників).

5.4. Для відбору творчих робіт у навчальному закладі (відбірковий етап) організовують виставки, методичні фестивалі, тижні та декадники предметних (циклових) комісій, аукціони педагогічних ідей, фокус-групи, майстер-класи, тренінги, дидактичні майстерні, методичні студії тощо.

5.5. Творчі роботи на всіх етапах конкурсу оцінюють згідно з критеріями (додаток 3). За результатами оцінювання оформляють протокол оцінювання згідно з номінацією.

5.6. За результатами відбіркового етапу конкурсу  творчі роботи, які отримали найвищі бали та визнані переможцями, представляють до НМЦ “Агроосвіта” на заключний етап згідно з вимогами до їх виконання та оформлення.

5.7. Вимоги до оформлення текстової роботи:

 • написана державною мовою, відредагована, зброшурована (переплетена) та подана в паперовому і електронному вигляді (у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, формат А4);
 • на титульній сторінці вказують повну назву міністерства, навчального закладу, назву роботи, її вид, назву номінації та рік виконання (додаток 4). На звороті титульної сторінки подають прізвище, ім’я, по батькові виконавців, керівників, рецензентів та анотацію (додаток 5);
 • вкладена рецензія та протокол оцінювання конкурсної комісії навчального закладу.
 • · визначена структура:

ü план (зміст) із зазначенням сторінок, з яких починається виклад тексту відповідних розділів і підрозділів;

ü вступ, в якому обґрунтовано актуальність та інноваційність методичної роботи, її практичне застосування;

ü зміст основного тексту у вигляді розділів і підрозділів;

ü додатки, довідково-інформаційні матеріали;

ü висновки, що містять узагальнення, рекомендації, практичну цінність;

ü перелік використаних джерел згідно з вимогами до бібліографічного опису.

Вступ, зміст основного тексту, довідково-інформаційні матеріали, висновки та використані джерела мають починатися з нової сторінки і мати відповідні заголовки.   Ілюстраційні матеріали виконують за допомогою комп’ютера, нумерують послідовно арабськими цифрами і позначають написом “Рис.”.  Текст роботи повинен детально розкривати зміст ілюстрацій, таблиць, графіків тощо. До роботи також можна додавати на електронних носіях фото- та відеоматеріали, презентації та інші матеріали.

5.8. Зміст текстової творчої роботи з навчально-методичного забезпечення дисципліни повинен охоплювати всі теми дисципліни (види занять) згідно з навчальною програмою.

5.9. Методичні матеріали, використання яких передбачено за допомогою комп’ютерної та мультимедійної техніки, подають в електронному вигляді, до якого додають методичний супровід (титульний аркуш, зміст, пояснювальну записку, методичні рекомендації щодо запуску та користування, скриншоти тощо).

5.10. До номінації “Навчальні відеофільми” представляють авторські відео, відзняті власноруч  фільми, та компоновані відповідно до вимог:

 • відповідність змісту фільму темі заняття згідно з навчальною програмою дисципліни;
  • тривалість демонстрації фільму – до 15–20 хвилин;
  • якісне кольорове зображення;
  • чітке озвучення державною мовою;
  • під час компонування навчального відео з мережі інтернет та інших джерел обов’язковим є посилання у кінці фільму на зазначені джерела, у тому числі на об’єкт, на якому проводилися зйомки (підприємство, установа тощо);
   • наявність сценарію до фільму в двох примірниках (додаток 6);
   • електронний носій фільму в DVD-форматі у двох примірниках;
   • рецензія та протокол оцінювання конкурсної комісії.

5.11.          У номінації “Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача”  може бути представлений інноваційний педагогічний досвід згідно з вимогами (додаток 7).

5.12.          Творчі роботи художньо-естетичного напряму мають бути охайно оформлені, мати естетичний вигляд. Обов’язковим є наявність етикетки на зворотному боці із зазначенням назви навчального закладу, роботи, прізвища, ім’я, по батькові авторів, року виготовлення та стислого опису технології, особливості виконання. Творчі роботи, призначені для розміщення на стіні, повинні мати рамку, заховані петлі чи гаки.

5.13.          На заключний етап конкурсу творчі роботи представляють згідно з графіком, визначеним центральним оргкомітетом. Обов’язковим супроводжуючим документом є витяг з протоколу конкурсної комісії відбіркового етапу, затвердженого на засіданні педагогічної ради навчального закладу (додаток 8) у двох екземплярах. За потреби творчі роботи можуть бути надіслані  поштою. Прийом творчих робіт на заключний етап конкурсу проводять члени конкурсної комісії.

5.14.          Окремі творчі роботи художньо-естетичного напряму за згодою авторів можуть бути прийняті як сувеніри для відзначення переможців конкурсу. Таких творчих робіт на заключний етап може бути прийнято не більше п’яти з навчального закладу. Під час прийому складають відповідний акт (додаток 9). Оцінювання проводять за системою додаткових балів.

5.15.          Витрати, пов’язані з поштовою доставкою та поверненням творчих робіт, здійснюються за рахунок навчальних закладів.

5.16.          За результатами прийому творчих робіт на заключному етапі конкурсу узагальнюють кількісні показники прийому, які надсилають у навчальні заклади до 1 вересня поточного року, та поповнюють базу учасників конкурсу окремо за напрямами: методичні матеріали, художньо-естетична творчість. До методичної роботи викладача не відносяться роботи художньо-естетичної творчості, якщо вони не відповідають галузі знань дисципліни, що викладає викладач.

5.17.          Творчі роботи, які були представлені на заключний етап конкурсу, експонуються протягом року в НМЦ “Агроосвіта”: методичні матеріли – у лабораторії педагогічних інновацій, художньо-естетична творчість – у музеї.

5.18.          Методичні матеріали – переможці заключного етапу конкурсу – кращі роботи художньо-естетичного напряму (за згодою) залишають додатково на повторне експонування.

 

6.  Підбиття підсумків і нагородження переможців

 

6.1. Члени комісії заключного етапу конкурсу у вересні – грудні  поточного року проводять оцінювання творчих робіт.

6.2. Оцінювання і визначення переможців конкурсу серед методичних матеріалів з номінацій  “Сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни”, “Сучасний навчальний посібник (підручник)”, “Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс”, “Освітній веб-сайт викладача”, “Сучасні засоби унаочнення”, “Навчальні відеофільми”, “Інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування” відбувається в розрізі дисциплін та спеціальностей:

 • дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки та дисциплін “Фізичне виховання”, “Безпека життєдіяльності”, “Основи екології”, “Основи охорони праці”; 
 • дисципліни економічних та юридичних спеціальностей;
 • дисципліни технічних спеціальностей;
 • дисципліни технологічних спеціальностей.

6.3. Серед методичних матеріалів, які отримали найвищу оцінку згідно з критеріями, визначають призові місця з кожної номінації: І місце, ІІ місце, ІІІ місце. Переможців конкурсу відзначають дипломами НМЦ “Агроосвіта”.

6.4. Роботи-переможці та ті, що отримали найвищу оцінку згідно з критеріями відповідної номінації, але не визначені переможцями, заносять до анотованого каталогу переможців та кращих конкурсних робіт.  

6.5. Методичні матеріали, які оцінені на заключному етапі конкурсу на 25 балів та нижче, заносять до переліку творчих робіт з обміну досвідом, який розміщають на сайті НМЦ “Агроосвіта” у розділі “Педагогічний досвід” –    “Методичний портал” та рекомендують до запозичення педагогічним працівникам інших навчальних закладів. 

6.6. Участь педагогічних працівників аграрних технікумів і коледжів у конкурсі впродовж року обліковують основними і додатковими балами (додаток 10).  Сума основних і додаткових балів визначає рейтингову оцінку участі навчального закладу у конкурсі за навчальний рік, яку висвітлюють у щорічному інформаційному бюлетені.

6.7.  Педагогічні колективи аграрних технікумів і коледжів, які отримали найвищу рейтингову оцінку участі, відзначають дипломами.

6.8. Прізвища авторів творчих робіт, які брали участь у конкурсі понад 10 років, заносять до Книги Пошани НМЦ “Агроосвіта”.

6.9.   Кращий досвід роботи педагогічних працівників рекомендують до видавництва, висвітлюють у періодичних  виданнях: журналі “Освіта. Технікуми, коледжі”, збірниках “Організація освітнього процесу”, “Виховна робота в навчальних закладах”, газеті “Освіта аграрна”, експонують на тематичних виставках та розміщують на сайті НМЦ “Агроосвіта”. 

 

 
Гуртожиток
Панель управління
 
презент
Презентація спеціальностей
Youtube канал клип
Клип - Завтра будет лучше чем вчера

Популярні статті
» Виховна година, присвячена пам’яті жертв Бабиного Яру
» День захисника України
» Ярмарок професій
» Я прибрав. Черга за тобою!
» День працівників освіти
» Відвідування Краматорського розсадника рослин Шулепових ...
» Відкрита виховна година на тему: «Нова небезпечна розва ...
автобус
Розклад руху автобусу
Опит
Вы учитесь на

Землеустроителя
Гидромелиоратора
Агронома
Я выпускник
Сотрудник
Абитуриент
Просто гость

 
ONLINE
Сейчас на сайте:
Пользователей: 0
Отсутствуют.

Гостей: 2
Всего: 2

20-ка посетивших:
Пользователей: 10
dirrid JamesFuB
linadvotsor LottoAgeor
Margarita_Pita opera2
PucamscomPl stalarda
WarrenDrina Администратор

 
 

Адреса: ВП "КТЛНАУ", 85103, вул. Учбова, 1, м. Костянтинівка, Доsнецька обл. 8 (06272) 98785; 98722; 98783 fax: 8 (06272) 98721 E-mail: ktlnau1@ukr.net

/tr